Giấy phép đầu tư

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đầu tư? đăng ký giấy chứng nhận đầu tư ở đâu? nơi nào cấp giấy chứng nhận đầu tư… là những câu hỏi mà rất...
Giấy phép đầu tư với giấy phép kinh doanh khác nhau thế nào

Giấy phép đầu tư với giấy phép kinh doanh khác nhau thế nào

Giấy phép đầu tư với giấy pháp kinh doanh khác nhau như thế nào? những điểm khác nhau giữa giấy phép kinh doanh và giấy phép đầu tư là gì? để hiểu rõ hơn...
Những quy định mới về giấy chứng nhận đầu tư

Những quy định mới về giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ vào lĩnh vực đầu tư , nguồn vốn và số vốn đầu tư mà pháp luật việt nam đưa ra các quy định khác nhau về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu...
Xin giấy phép đầu tư nước ngoài ở đâu

Xin giấy phép đầu tư nước ngoài ở đâu

Xin giấy phép đầu tư nước ngoài ở cơ quan nào? thẩm quyến và cấp giấy phép đầu tư thuộc chủ thể nào? có phụ thuộc vào lĩnh vực và quy mô đầu tư,...
Xin giấy phép đầu tư nước ngoài như thế nào?

Xin giấy phép đầu tư nước ngoài như thế nào?

đối với những dự án đầu tư nước ngoài khi thực hiện đăng ký xin giấy phép đầu tư cần thực hiện theo quy định quy định tại điều 29 luật đầu tư...
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

để có giấy phép đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong và ngoài nước phải tiến hành làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư. vậy thủ tục xin...
Giấy phép đầu tư là gì ?

Giấy phép đầu tư là gì ?

Giấy phép đầu tư được hiểu là một văn bản do cơ quan quản lý nhà nước, là cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tiến hành hoạt động kinh doanh dưới hình...