Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp không cần đến sở kế hoạch đầu tư

Thành lập doanh nghiệp không cần đến sở kế hoạch đầu tư

Bạn có ý định thành lập doanh nghiêp, bạn không có thời gian, không biết nơi nào hỗ trợ nhận hồ sơ tại nhà. luật gia khang chính thức triển khai dịch vụ...
Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty

để có thể tiến hành thực hiện các thủ tục thành lập công ty, người đăng ký kinh doanh phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau (lưu ý: hồ sơ đăng ký...
Quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty mới nhất

Quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty mới nhất

Các bước quy trình thủ thục thành lập doanh nghiệp / công ty được cập nhật mới nhất. ap dụng cho các mô hình doanh nghiệp: công ty tnnh, công ty cổ phần, công...
Thông tin cần biết khi thành lập mới doanh nghiệp

Thông tin cần biết khi thành lập mới doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp mới thành lập là các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bao gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, ngày thành lập, người đại diện theo pháp...

Công ty tư nhân hay Doanh nghiệp tư nhân là hình thức công ty, doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm pháp lý luật pháp với tất cả tài sản ở công ty của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, chủ của doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp đó.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Để thành lập doanh nghiệp (thành lập công ty) tư nhân, các cá nhân cần phải đăng ký giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân tại sở kế hoạch và đầu tư tại nơi doanh nghiệp của bạn đặt chủ sở hoạt động.

Ngoài ra, các cá nhân khi thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng cần chú ý đến một vài điểm như: Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục, trình tự và cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện, kết quả thực hiện, lệ phí, tên mẫu đơn, tên mẫu tờ khai, yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Với những chú ý ở trên, bạn có thể thấy để thành lập một doanh nghiệp tư nhân cần chú ý tới nhiều vấn đề cũng như giấy tờ, hồ sơ liên quan. Luật Gia Khang cũng cấp "dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân" uy tính và đảm bảo trêm toàn quốc.

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo điều luật tại Điều 13 về "Điều kiện thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp" của Luật Doanh nghiệp và theo quy định hiện hành tại Điều 141 về thành lập doanh nghiệp tư nhân của bộ Luật doanh nghiệp, thì:

  • 1. Doanh nghiệp (Công ty) tư nhân là Doanh nghiệp (Công ty) do một cá nhân làm chủ, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của Doanh nghiệp (Công ty) đó.
  • 2. Mỗi cá nhân chỉ có quyền thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân duy nhất.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp - công ty tư nhân mới

  • - Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ, không sử dụng ghim bấm để bấm hồ sơ, hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4.
  • - Hướng dẫn về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh.
  • - Hướng dẫn về vốn điều lệ và kê khai những thông tin đăng ký thuế.
  • - Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân, 1 hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh của 1 công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác.
  • - Một số điều cần phải biết sau đăng ký công ty - doanh nghiệp.