CÔNG TY LUẬT GIA KHANG Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Tư vấn thuế

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Luật Gia Khang hiện là đơn vị chuyên thực hiện dịch vụ hoàn thuế GTGT cho các đơn vị doanh nghiệp. Thế thì dịch vụ hoàn thuế GTGT là gì cũng như cách thực hiện như thế nào? Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết sau đây. 

1. Hoàn thuế GTGT là gì? 

Thuế GTGT là thuế gián thu của nhà nước, cũng là vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp cụ thể để hoàn lại các khoản thuế GTGT thì doanh nghiệp cần nắm rõ quy định, chứng từ cũng như bản pháp lý. 

Việc hoàn thuế GTGT là ngân sách nhà nước sẽ trả lại cho cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức không thuộc diện phải chịu thuế. 

điều kiện hoàn thuế gtgt dự án đầu tư

2. Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Theo Thông tư 219/2013/TT - BCT tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT được hoàn thuế sau: 

Trường hợp thứ nhất

Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng thì được hoàn thuế GTGT. 

Trường hợp thứ hai

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. 

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan thì không được hoàn thuế. 

Trường hợp thứ ba

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhật, hợp chất, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

Trường hợp thứ tư

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. 

Trường hợp thứ năm

Tổ chức ở Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó. 

Trường hợp thứ sáu

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán

Trường hợp thứ bảy

Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Điều kiện hoàn thuế GTGT

Các đơn vị tổ chức doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT phải đáp ứng: 

- Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 

- Đã được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. 

- Đơn vị doanh nghiệp có con dấu theo đúng quy định của pháp luật. 

- Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán quy định của pháp luật về kế toán. 

- Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh. 

Chú ý: Nếu trường hợp doanh nghiệp đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau. 

4. Hồ sơ hoàn thuế GTGT 

Thực hiện hoàn thuế GTGT các bạn cần chuẩn bị các hồ sơ theo đúng quy định. Căn cứ theo Luật Quản lý thuế số 21/2021/QH13 tại điều 1, Khoản 17 quy định. 

“Điều 58. Hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế gồm:

Văn bản yêu cầu hoàn thuế;

Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.”

Căn cứ theo quy định trên hồ sơ hoàn thuế gồm những tài liệu sau: 

- Văn bản hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo thông tư 156/2013)

- Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. 

- Photo tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng.

- Lập bảng kê tất cả các hóa đơn lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng. 

thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu

5. Công việc  hoàn thuế GTGT

5.1 Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT

- Tiếp cận tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các thông tin/hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thuế GTGT. 

- Kiểm tra tổng thể hồ sơ/chứng từ và xác định số thuế được hoàn của doanh nghiệp. 

- Lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp luật và Luật thuế GTGT;

- Nộp hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp tới cơ quan thuế;

- Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế để cung cấp bổ sung những hồ sơ/chứng từ cần thiết khi cơ quan thuế yêu cầu. 

5.2 Kiểm tra và hoàn thiện những hồ sơ/chứng từ để phục vụ giải trình khi hoàn thuế GTGT

- Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống hóa đơn đầu vào/đầu ra đối chiếu với tờ khai;

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống Hợp đồng kinh tế đầu vào đầu ra ứng với hệ thống hóa đơn đầu vào, đầu ra;

- Kiểm tra toàn bộ các chứng từ ngân hàng đặc biệt với các hóa đơn hơn 20 triệu. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế. 

- Kiểm tra các chứng từ khác nếu có: Hồ sơ xuất khẩu (tờ khai, hợp đồng, Giấy báo hàng đến, Bảo hiểm hàng hóa, ℅….);

- Hoàn thiện hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế theo đúng chuẩn mực Kế toán và Pháp luật Việt Nam. 

5.3 Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT

- Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT;

- Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu (nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT;

- Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT;

- Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật; Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền theo Quyết định được hoàn của cơ quan thuế. 

6. Chi phí dịch vụ hoàn thuế GTGT

Hiện Luật Gia Khang là đơn vị thực hiện dịch vụ hoàn thuế GTGT cho đơn vị tổ chức doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tư vấn cũng như giúp bạn hoàn tất thủ tục hồ sơ thực hiện hoàn thuế GTGT với cơ quan thuế một cách nhanh chóng cùng với mức chi phí phù hợp. Để có thể biết rõ  hơn về dịch vụ hoàn thuế GTGT của Luật Gia Khang bạn có thể liên hệ để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể hơn về mức chi phí. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chúng tôi sẽ có mức chi phí dịch vụ hoàn thuế GTGT phù hợp và đảm bảo tiết kiệm cho các đơn vị doanh nghiệp. 

Có thể bạn sẽ cần: 

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ báo cáo tài chính

Trên đây thông tin về dịch vụ hoàn thuế GTGT nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như còn có những thông tin chưa rõ Luật Gia Khang để giúp bạn các thủ tục này nhanh chóng. Bạn có thể liên hệ địa chỉ website, email, hotline của chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc về dịch vụ kế toán nhanh chóng. 

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
chat zaloChat với chúng tôi qua zalo
top