CÔNG TY LUẬT GIA KHANG Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Tư vấn thuế

Thay đổi người đại diện pháp luật, thành viên

Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động có thể thay đổi người đại diện pháp luật, thành viên. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này cũng như dịch vụ làm thủ tục đổi tên người đại diện theo pháp luật uy tín, giá rẻ thì còn chần chờ gì nữa mà không lướt xuống để tham khảo những thông tin cần thiết ở bên dưới.

1. Thay đổi người đại diện pháp luật là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, số 59/2020/QH14, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được định nghĩa như sau:

“Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Doanh nghiệp có quyền thay thế, thêm mới, loại bỏ bớt người đại diện theo pháp luật. Khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên doanh nghiệp thì phải tiến hành làm thủ tục thông báo thay đổi người đại diện với cơ quan chức năng.

Tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về người đăng ký thông báo thay đổi người đại diện pháp luật như sau:

“2. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.”

thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật

Theo khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định hồ sơ cần nộp khi đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm:

“Điều 50. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.”

Đối với Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ cần chuẩn bị được quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

“3. Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó, nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.”

quyết định thay đổi người đại diện pháp luật

3. Trình tự thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật và thời hạn giải quyết

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 hình thức để nộp hồ sơ đăng ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, cụ thể là:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký trực tuyến qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

- Lệ phí giải quyết: 50.000 đồng/lần (theo biểu phí, lệ phí doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Bước 3: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

4. Chi phí dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chỉ từ 500.000 đồng doanh nghiệp có thể yêu cầu Luật Gia Khang cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật. Là đơn vị lâu năm chuyên thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD cho hàng ngàn doanh nghiệp trên cả nước, Luật Gia Khang tự tin rằng mình không làm khách hàng thất vọng. Nếu muốn được cấp phép nhanh chóng và tiết kiệm chi phí thì bạn đừng bỏ qua dịch vụ của chúng tôi nhé!

Trên đây là toàn bộ những thông tin về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên doanh nghiệp. Hy vọng rằng thông tin do Luật Gia Khang cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu cần sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn hãy liên hệ ngay cho một trong những số hotline của Luật Gia Khang nhé!

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
chat zaloChat với chúng tôi qua zalo
top