CÔNG TY LUẬT GIA KHANG Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Tư vấn thuế

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Khai thuế ban đầu là nghĩa vụ đối với bất kỳ doanh nghiệp nào mới thành lập. Chính vì lẽ đó, nếu có ý định thành lập doanh nghiệp thì bạn nhất định không nên bỏ qua những thông tin cần biết về đăng ký thuế lần đầu. Ngay bây giờ, hãy tham khảo ngay một số thông tin quan trọng về khai báo thuế cũng như dịch vụ khai thuế ban đầu đáng tin cậy bạn nhé!

1. Khai thuế ban đầu - Đăng ký thuế lần đầu là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 quy định về đối tượng đăng ký đăng ký thuế và cấp mã số thuế như sau:

“Điều 30. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Có thể thấy, tất cả các doanh nghiệp trước khi bắt đầu sản xuất kinh doanh đều phải đăng ký với cơ quan thuế.

nộp hồ sơ khai thuế ban đầu qua mạng

Tại khoản 4 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 quy định về các hạng mục đăng ký thuế như sau:

“4. Đăng ký thuế bao gồm:

a) Đăng ký thuế lần đầu;

b) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

c) Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh;

d) Chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

đ) Khôi phục mã số thuế.”

Theo đó, đăng ký thuế lần đầu hay khai thuế ban đầu là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp mới thành lập. Để biết rõ hơn về hồ sơ, thủ tục khai báo thuế ban đầu, mời bạn theo dõi phần tiếp theo.

2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế lần đầu

Theo Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 quy định về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bao gồm:

- Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế;

+ Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

- Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

Căn cứ Điều 32 Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 quy định về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau: 

“Điều 32. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;

b) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;

c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.”

phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

3. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế lần đầu

Căn cứ theo Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế như sau: 

“Điều 34. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm:

a) Tên người nộp thuế;

b) Mã số thuế;

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

d) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

b) Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

d) Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

3. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế theo quy định.”

4. Chi phí dịch vụ khai báo thuế ban đầu

Chỉ từ 300.000 đồng, doanh nghiệp sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ khai thuế ban đầu cực kỳ chuyên nghiệp, nhanh chóng. Dịch vụ của Luật Gia Khang đảm bảo sẽ làm bạn hài lòng không chỉ chi phí phải chăng mà còn tư vấn tận tình, chi tiết. Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập muốn tiết kiệm chi phí và được cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích về thuế thì hãy lựa chọn Luật Gia Khang.

Tham khảo thêm dịch vụ về thuế tại Luật Gia Khang:

Vậy là Luật Gia Khang đã gửi đến bạn những thông tin cần thiết về khai thuế ban đầu. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký thuế lần đầu 2022 do chúng tôi cung cấp thì bạn đừng ngần ngại liên hệ cho HOTLINE: 0918 09 09 88. Nhân viên Luật Gia Khang sẽ nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi của quý khách, tư vấn, báo giá và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
chat zaloChat với chúng tôi qua zalo
top