CÔNG TY LUẬT GIA KHANG Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Tư vấn thuế

Người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Ngày nay các công tư thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều. Nếu bạn muốn tìm hiểu về thủ tục dành cho người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam thì nhất định không thể bỏ lỡ những thông tin dưới đây. Hãy nhanh tay kéo xuống để theo dõi thông tin cần thiết cho mình bạn nhé!

1. Điều kiện người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Căn cứ theo Điều 25 Luật Đầu tư, số 61/2020/QH14 đề cập đến các hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp như sau:

“Điều 25. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1. Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

b) Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.”

Có thể thấy, theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam thì phải tuân thủ theo các hình thức được nêu ở trên.

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

2. Hồ sơ, thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

2.1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo điểm 3.2.2 khoản 3 Mục I Công văn 8909/BKHĐT-PC năm 2020, hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn bao gồm:

“3.2.2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

c) Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

d) Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020). Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc kê khai.”

2.2. Thủ tục thực hiện

Căn cứ theo Điều 26 Luật Đầu tư 2020, số 61/2020/QH14 quy định thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp như sau:

“Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1. Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

3. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế quy định tại Điều này.”

thủ tục người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

3. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ được giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày tính từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo đáp ứng đủ điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam. Để làm hồ sơ và được cấp giấy nhanh chóng, bạn có thể sử dụng dịch vụ của Luật Gia Khang.

4. Chi phí dịch vụ làm thủ tục cho người nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

Luật Gia Khang cung cấp dịch vụ làm hồ sơ, thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam. Nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc sợ mất nhiều thời gian thì có thể liên hệ Luật Gia Khang để được hỗ trợ với mức giá cực kỳ ưu đãi. Với kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư nước ngoài, Luật Gia Khang cam kết mang đến bạn dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí vô cùng phải chăng.

Vừa rồi là toàn bộ thông tin về hồ sơ, thủ tục góp vốn vào công ty Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nếu công ty bạn có người nước ngoài góp vốn vào thì có thể liên hệ Luật Gia Khang để cung cấp dịch vụ làm hồ sơ, thủ tục. Nhân viên Luật Gia Khang sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng sau khi nhận cuộc gọi hoặc email. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi có nhu cầu bạn nhé!

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
chat zaloChat với chúng tôi qua zalo
top