CÔNG TY LUẬT GIA KHANG Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Tư vấn thuế

Tìm hiểu thời hạn nộp, bổ sung báo cáo tài chính năm 2022

Nộp báo cáo tài chính là thủ tục quan trọng bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện. Để biết được thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật nhằm tránh bị phạt khi nộp trễ thì bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây của Luật Gia Khang nhé!

1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính mới nhất năm 2022

Căn cứ Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

“1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.”

thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022
Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022

2. Thời hạn nộp bổ sung báo cáo tài chính mới nhất năm 2022

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật, nếu như người nộp thuế phát hiện ra hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế bị sai sót thì có thể được khai bổ sung hồ sơ khai thuế để khắc phục. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp bổ sung báo cáo tài chính phải trong thời hạn cho phép.

Theo điểm a, khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thời hạn nộp lại báo cáo tài chính như sau:

“Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

>>>> Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty giá rẻ uy tín

3. Mức đối với trường hợp nộp trễ, không nộp báo cáo tài chính

Tại Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính như sau:

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.”

Thời hạn nộp bổ sung báo cáo tài chính
Thời hạn nộp bổ sung báo cáo tài chính

Có lẽ bạn quan tâm:

Bài viết ở trên đã gửi đến bạn những thông tin xoay quanh thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn phần nào trong quá trình lập và nộp báo cáo tài chính. Trong trường hợp bạn cần sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính thì đã có Luật Gia Khang cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Hãy liên hệ cho chúng tôi khi có nhu cầu nhé!

Bình luận của bạn

Hotline
Hotline:
chat zaloChat với chúng tôi qua zalo
top